zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na dostawę mięsa, produktów mięsnych i wędlin do stołówki szkolnej i przedszkolnej w Zespole Szkół w Cybince

Załacznik nr 3 wzór umowy

załącznik nr 1 formularz cenowy mięso, produkty mięsne i wędliny

Załącznik nr 2 – oświadczenie Dostawcy

zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na Dostawę mrożonek owocowo – warzywnych  i lodów do stołówki szkolnej i przedszkolnej w Zespole Szkół w Cybince

załacznik nr 3 wzór umowy

załącznik nr 1 formularz cenowy mrożonki warzywno owocowe i lody

Załącznik nr 2 – oświadczenie Dostawcy

Skip to content