Opłaty za obiady

Opłata za obiady

MAJ 2019 r. 

kwota 37,50 zł(KWOTA PO ODLICZENIU 12,50 ZA MIESIĄC KWIECIEŃ)

 

Płatne do 20-go każdego miesiąca.

 

 

W przypadku dokonania wpłat po terminie należy doliczyć odsetki ustawowe.

 

Link – kalkulator odsetek ustawowych (do samodzielnego naliczania odsetek za zwłokę) http://www.kalkulatory.gofin.pl/Kalkulator-odsetek-ustawowych,12.html