Opłaty za obiady

Opłata za obiady

PAŹDZIERNIK 2019 r. 

kwota 66,00 zł

 

Płatne do 20-go każdego miesiąca.

 

W przypadku dokonania wpłat po terminie należy doliczyć odsetki ustawowe.

Link – kalkulator odsetek ustawowych (do samodzielnego naliczania odsetek za zwłokę) http://www.kalkulatory.gofin.pl/Kalkulator-odsetek-ustawowych,12.html