Dyrekcja

 

Dyrekcja Zespołu Szkół w Cybince

Wioletta Łozowska – Dyrektor Zespołu Szkół w Cybince

Agnieszka Kowalczyk – Wicedyrektor Zespołu Szkół w Cybince

Beata Zięba – Wicedyrektor Zespołu Szkół w Cybince