PROGRAM „NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0.” – priorytet 3

Nasza szkoła przystąpiła do programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0, który jest programem uchwalonym na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

Program w naszej szkole zakłada:

 • zorganizowanie akcji pod hasłem „Czytamy Dzieciom” – głośne czytanie książek przez uczniów, nauczycieli i rodziców całej społeczności szkolnej z podziałem na dwa poziomy edukacyjne
 • założenie „Dyskusyjnego Klubu Książki” – spotkania, podczas których dzieci mają możliwość dzielenia się wrażeniami z przeczytanych książek, wymiany spostrzeżeń i uwag
 • założenie zakładki Forum Dobrej Książki, na stronie internetowej naszej szkoły, gdzie zamieszczane będą propozycje książek polecanych przez uczniów dla uczniów, oraz przez nauczycieli dla uczniów
 • zorganizowanie seansów filmowych adaptacji literatury polskiej i światowej
 • przygotowanie prelekcji dla rodziców, promującej wpływ nauki czytania na rozwój dzieci i młodzieży
 • zorganizowanie 2 razy w roku wieczorów poetyckich
 • przeprowadzenie konkursu plastycznego „Mój ulubiony bohater książki, bajki lub baśni”
 • uroczyste pasowanie na czytelników uczniów klas 1
 • przeprowadzenie konkursu literackiego „Alternatywne zakończenie wybranej przez siebie książki”
 • zorganizowanie Dnia Postaci Baśniowych z okazji Międzynarodowego Dnia Baśni
 • dwa razy w roku zorganizowanie spotkań kulinarnych – przygotowanie potraw, ciast, opartych na przepisach z literatury, wyszukiwanie przepisów
 • zorganizowanie konkursu recytatorskiego „Mój ulubiony wiersz”
 • zorganizowanie gry terenowej „Czy znasz tych pisarzy?”
 • zorganizowanie wystawy plakatów na temat „Podziel się tym co czytasz”
 • przeprowadzenie całorocznej akcji „Uwolnij książkę – Bookcrosing”
 • realizowanie projektu „Czytająca świetlica”
Skip to content