Ramowy rozkład dnia

 

Ramowy rozkład dnia w przedszkolu – budynek na ul. Szkolnej 15b

 

6.30 -7.00 dzieci na świetlicy pod opieką N. świetlicy

7.00- 7.30 dzieci na wspólnej sali

       stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dziecięcym, zabawy indywidualne i w grupach, korzystanie z gier  i układanek stolikowych, zabawy zorganizowane w kole lub przy muzyce, utrwalenie opanowanych w przedszkolu wierszy, piosenek, zabawy według zainteresowań z uwzględnieniem rozwoju procesów poznawczych, prace porządkowe w sali. Indywidualizacja pracy z dziećmi ze specyficznymi potrzebami (pomoc psychologiczno-pedagogiczna)

 

7. 30 – 7.45 schodzenie się dzieci ( w swoich salach)

       stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dziecięcym, zabawy indywidualne i w grupach, korzystanie z gier  i układanek stolikowych, zabawy zorganizowane w kole lub przy muzyce, utrwalenie opanowanych w przedszkolu wierszy, piosenek, zabawy według zainteresowań z uwzględnieniem rozwoju procesów poznawczych, ćwiczenia poranne, prace porządkowe w sali. Indywidualizacja pracy z dziećmi ze specyficznymi potrzebami (pomoc psychologiczno-pedagogiczna).

 

8.15-8.30 przygotowanie do śniadania

wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych, opanowanie umiejętności mycia rąk, czynności samoobsługowe.

 

8. 30-9.00 śniadanie

       doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku, kulturalne zachowanie się przy stole.

 

9. 00 -9.20 zabiegi higieniczne – mycie rąk, mycie zębów        

 

9.20-9.50 zajęcia edukacyjne

Zajęcia edukacyjne w sali lub na powietrzu prowadzone w/g planów miesięcznych opracowanych przez nauczycielki dla poszczególnych grup w oparciu o podstawę programową – uwzględniające podział na grupy wiekowe w/g 15 obszarów edukacyjnych. Udzielanie bieżącej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom.

 

9.50-10.00 przygotowanie do obiadu

 

10.00-obiad-I danie-zupa

 

10.30-11.30 wyjście na dwór

       zabawy dowolne na placu przedszkolnym, zwracanie uwagi na bezpieczne korzystanie z urządzeń rekreacyjnych, spacery, wycieczki, zachowanie bezpieczeństwa, przestrzeganie ustalonych zasad i norm panujących w grupie, w zależności od pogody zabawy dowolne w sali, oparte na spontanicznej aktywności dziecka i wspierające integrację.

 

11.30-11.50 powrót do przedszkola

       czynności samoobsługowe w szatni, przygotowanie dzieci do obiadu, wdrażanie dzieci do samoobsługi, wyrabianie umiejętności prawidłowego korzystania z urządzeń sanitarnych.

 

12.00-12.30 obiad-II danie

       praca nad prawidłowym posługiwaniem się łyżką i widelcem, zwrócenie uwagi na dokładne żucie pokarmów oraz przezwyciężanie niechęci do niektórych potraw, pogadanki na temat zdrowego sposobu odżywiania się, dbanie o utrzymanie czystości na stolikach.

 

12.30- 13.00 relaksacja

       odpoczynek poobiedni, słuchanie bajek relaksacyjnych, zabawy według inicjatywy dzieci, w kącikach tematycznych, zabawy integracyjne, planszowe, konstrukcyjne, plastyczno- techniczne. Praca indywidualna z dziećmi objętymi pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

 

13.00- 13.15 przygotowanie do podwieczorku

rozwijanie umiejętności samoobsługowych i estetycznych, pomoc w nakrywaniu do posiłku.

 

13.15-13.40 podwieczorek wdrażanie zasad kulturalnego zachowania.

 

13.40-16:00 realizacja propozycji dzieci i nauczyciela

w zależności od pogody zabawy dowolne w sali lub na powietrzu, praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco-kompensacyjnym i wychowawczym, zajęcia specjalistyczne: wykorzystanie dodatkowych kart pracy dla dzieci wymagających utrwalenia wprowadzonego materiału i/lub z dziećmi zdolnymi.

 

16.00 -16.30 dzieci na świetlicy pod opieką N. świetlicy

 

      

Program wychowania przedszkolnego realizowany jest w godzinach 8.00-13.00.

 

 

Ramowy rozkład dnia w przedszkolu – budynek na ul. Dąbrowskiego 12

 

6.30-7.30 schodzenie się dzieci na wspólnej sali

       stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dziecięcym, zabawy indywidualne i w grupach, korzystanie z gier  i układanek stolikowych, zabawy zorganizowane w kole lub przy muzyce, utrwalenie opanowanych w przedszkolu wierszy, piosenek, zabawy według zainteresowań z uwzględnieniem rozwoju procesów poznawczych, prace porządkowe w sali. Indywidualizacja pracy z dziećmi ze specyficznymi potrzebami (pomoc psychologiczno-pedagogiczna)

7.30 – 7.45 schodzenie się dzieci ( w swoich salach)

       stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dziecięcym, zabawy indywidualne i w grupach, korzystanie z gier  i układanek stolikowych, zabawy zorganizowane w kole lub przy muzyce, utrwalenie opanowanych w przedszkolu wierszy, piosenek, zabawy według zainteresowań z uwzględnieniem rozwoju procesów poznawczych, ćwiczenia poranne, prace porządkowe w sali. Indywidualizacja pracy z dziećmi ze specyficznymi potrzebami (pomoc psychologiczno-pedagogiczna).

7.45-8.00 przygotowanie do śniadania wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych, opanowanie umiejętności mycia rąk, czynności samoobsługowe.

 

8.00- 8.30 śniadanie

doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku, kulturalne zachowanie się przy stole

 

8. 30-9.00 zabiegi higieniczne – mycie rąk, mycie zębów

 

9. 00-9.45 zajęcia edukacyjne Zajęcia edukacyjne w sali lub na powietrzu prowadzone w/g planów miesięcznych opracowanych przez nauczycielki dla poszczególnych grup w oparciu o podstawę programową – uwzględniające podział na grupy wiekowe w/g 15 obszarów edukacyjnych. Udzielanie bieżącej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom.

 

9. 45-10.00 przygotowanie do obiadu

 

10. 00-obiad-I danie-zupa

 

10. 30-11.20 wyjście na dwór

       zabawy dowolne na placu przedszkolnym, zwracanie uwagi na bezpieczne korzystanie z urządzeń rekreacyjnych, spacery, wycieczki, zachowanie bezpieczeństwa, przestrzeganie ustalonych zasad i norm panujących w grupie, w zależności od pogody zabawy dowolne w sali, oparte na spontanicznej aktywności dziecka i wspierające integrację.

11. 20-11.40 powrót do przedszkola

       czynności samoobsługowe w szatni, przygotowanie dzieci do obiadu, wdrażanie dzieci do samoobsługi, wyrabianie umiejętności prawidłowego korzystania z urządzeń sanitarnych.

11.45-12.15 obiad-II danie

       praca nad prawidłowym posługiwaniem się łyżką i widelcem, zwrócenie uwagi na dokładne żucie pokarmów oraz przezwyciężanie niechęci do niektórych potraw, pogadanki na temat zdrowego sposobu odżywiania się, dbanie o utrzymanie czystości na stolikach.

12.15- 13.30 relaksacja

odpoczynek poobiedni, słuchanie bajek relaksacyjnych, zabawy według inicjatywy dzieci, w kącikach tematycznych, zabawy integracyjne, planszowe, konstrukcyjne, plastyczno- techniczne. Praca indywidualna z dziećmi objętymi pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

 

13. 30- 13.45 przygotowanie do podwieczorku

rozwijanie umiejętności samoobsługowych i estetycznych, pomoc w nakrywaniu do posiłku.

13.45-14.15 podwieczorek

 

14.15-16:30 realizacja propozycji dzieci i w zależności od pogody zabawy dowolne w sali lub na powietrzu, praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco-kompensacyjnym i wychowawczym, zajęcia specjalistyczne: wykorzystanie dodatkowych kart pracy dla dzieci wymagających utrwalenia wprowadzonego materiału i/lub z dziećmi zdolnymi.

 

      

Program wychowania przedszkolnego realizowany jest w godzinach 8.00-13.00.

Skip to content