Plan dnia

Ramowy rozkład dnia w przedszkolu.

 1. 6.30-7.45 schodzenie się dzieci-stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dziecięcym, zabawy indywidualne i w grupach, korzystanie z gier  i układanek stolikowych, zabawy zorganizowane w kole lub przy muzyce, utrwalenie opanowanych w przedszkolu wierszy, piosenek, zabawy według zainteresowań z uwzględnieniem rozwoju procesów poznawczych, ćwiczenia poranne, prace porządkowe w sali.
 1. 7.45-8.00 przygotowanie do śniadania-wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych, opanowanie umiejętności mycia rąk, czynności samoobsługowe.
 1. 8.00- 8.30 śniadanie-doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku, kulturalne zachowanie się przy stole
 1. 8.30-8.45 zabiegi higieniczne – mycie rąk
 2. 8.45-9.45 zajęcia edukacyjne-zajęcia edukacyjne w sali lub na powietrzu prowadzone w/g planów miesięcznych opracowanych przez nauczycielki dla poszczególnych grup w oparciu o podstawę programową – uwzględniające podział na grupy wiekowe w/g 15 obszarów edukacyjnych.
 1. 9.45-10.00 przygotowanie do obiadu
 2. 10.00-obiad-I danie-zupa
 3. 10.20-11.15 wyjście na dwór-zabawy dowolne na placu przedszkolnym, zwracanie uwagi na bezpieczne korzystanie z urządzeń rekreacyjnych, spacery, wycieczki, zachowanie bezpieczeństwa, przestrzeganie ustalonych zasad i norm panujących w grupie, w zależności od pogody zabawy dowolne w sali, oparte na spontanicznej aktywności dziecka i wspierające integrację.
 1. 11.15-11.30 powrót do przedszkola-czynności samoobsługowe w szatni, przygotowanie dzieci do obiadu, wdrażanie dzieci do samoobsługi, wyrabianie umiejętności prawidłowego korzystania z urządzeń sanitarnych.
 1. 11.30-12.15 obiad-II danie- praca nad prawidłowym posługiwaniem się łyżką i widelcem, zwrócenie uwagi na dokładne żucie pokarmów oraz przezwyciężanie niechęci do niektórych potraw, pogadanki na temat zdrowego sposobu odżywiania się, dbanie o utrzymanie czystości na stolikach.
 1. 12.15- 13.45 relaksacja-odpoczynek poobiedni, słuchanie bajek relaksacyjnych, zabawy według inicjatywy dzieci, w kącikach tematycznych, zabawy integracyjne, planszowe, konstrukcyjne, plastyczno- techniczne.
 1. 13.45- 14.00 przygotowanie do podwieczorku/ w oddziale w budynku przy ul. Szkolnej 15a-13.00-13.15- rozwijanie umiejętności samoobsługowych i estetycznych, pomoc w nakrywaniu do posiłku.
 1. 14.00-14.30 podwieczorek/ w oddziale w budynku przy ul. Szkolnej 15a 13.15-13.40 wdrażanie zasad kulturalnego zachowania.
 2. 14.30-16:30realizacja propozycji dzieci i nauczyciela- w zależności od pogody zabawy dowolne w sali lub na powietrzu, praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco-kompensacyjnym i wychowawczym, zajęcia specjalistyczne;

      

Program wychowania przedszkolnego realizowany jest w godzinach 8.00-13.00.

Skip to content