Egzamin gimnazjalny/egzamin ósmoklasisty

Terminy egzaminów gimnazjalnych w roku szkolnym 2018/2019:

10.04. 2019 r.część humanistyczna

11.04.2019 r.część matematyczno – przyrodnicza

12.04.2019 r.język obcy nowożytny

Terminy egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2018/2019

15 kwietnia 2019r-język polski

16 kwietnia 2019r-matematyka

17 kwietnia 2019r-język obcy nowożytny