Projekt edukacyjny „EkoEksperymentarium”

Jest to  ogólnopolski program „Ekoeksperymentarium”, gdzie poruszana jest tematyka ochrony środowiska oraz ograniczenia konsumpcjonizmu. Program skonstruowany jest na zasadzie gry on-line, gdzie proste komunikaty i działania, mają przełożenie na codzienność każdego z nas i gdzie uczniowie w każdym pomieszczeniu w domu mają do wykonania zadania z różnych dziedzin ochrony środowiska. Program uczy i rozwija dobre praktyki ekologiczne, pokazuje jak świadomie robić zakupy, segregować śmieci, sprzątać, czy oszczędzać wodę. Po wykonaniu wszystkich zadań uczeń/ klasa otrzymuje dyplom. 

W roku szkolnym  2021/2022 udział biorą: klasa 1a z wychowawcą, Panią Anną Halusiak, klasa 2a z wychowawcą, Panią Izabelą Wojtkiewicz oraz klasa 3b z wychowawcą, Panią Teresą Połubińską.

 

 

Skip to content