Projekt edukacyjny „Od grosika do złotówki”

W roku szkolnym 2021/2022 klasy 2a i 2b zostały zaproszone do kolejnej edycji projektu „Od grosika do złotówki”, który jest jedynym tego typu programem z zakresu edukacji finansowej skierowanym do uczniów pierwszego etapu kształcenia w szkołach podstawowych.

            Projekt przygotowany przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości, jest zgodny  z nową podstawą programową wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego.

Od grosika do złotówki, to program edukacyjny z multimedialnym pakietem dydaktycznym dla pierwszego etapu kształcenia szkoły podstawowej” korzysta z dofinansowania o wartości 106 042,50 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Celem projektu jest zwiększenie skuteczności i dostępności edukacji w zakresie przedsiębiorczości w szkole podstawowej
oraz podniesienie kompetencji nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej poprzez dostarczenie im innowacyjnych narzędzi dydaktycznych.

Skip to content