Wycieczka w ramach projektu „Poznaj Polskę”

Wycieczka do Krakowa i Jury Krakowsko-Częstochowskiej
W dniach 10-12 października uczniowie szkoły podstawowej w Cybince wzięli udział w wycieczce
krajoznawczej w ramach projektu „Poznaj Polskę”. Wycieczka została zorganizowana dzięki wsparciu
MEiN i Urzędu Miejskiego w Cybince. Nad sprawną organizacją i bezpieczeństwem dzieci czuwały
panie: Ewa Barnuś, Agnieszka Czok i Alicja Jatczak oraz pan Zbyszko Jatczak.
Celem przedsięwzięcia Ministra Edukacji Narodowej jest uatrakcyjnianie procesu edukacji
poprzez umożliwienie dzieciom poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków,
kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Dzięki programowi w wycieczce mogło uczestniczyć
44 uczniów.
Uczniowie zwiedzili Narodowy Park Ojcowski, zamek na Pieskowej Skale i Maczugę Herkulesa. W
drugim dniu wycieczki historyczny zespół Krakowa i kopalnię soli w Wieliczce. A trzeciego dnia
odwiedzili Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach oraz Park Marzeń w
Inwałdzie . Wycieczka była udana a dzieci przywiozły mnóstwo wrażeń i ciekawe pamiątki.

Dofinasowanie uzyskane na realizację wycieczki wyniosło15.000 zł. 

Poniżej umieszczamy link do zdjęć:

https://www.facebook.com/photo?fbid=779307007330208&set=pcb.779326030661639

Skip to content