Drodzy Uczniowie!

Z utęsknieniem czekamy na spotkanie z Wami. To oczywiste, że powrót do nauki w murach szkoły może budzić w Was różne emocje. W pierwszych dniach po powrocie będziemy poznawać się na nowo. Będzie to czas stopniowego wdrażania się do nauki stacjonarnej.  Do zobaczenia.

Grono Pedagogiczne Zespołu Szkół w Cybince

Szanowni Państwo,

od dnia 17 maja br. uczniowie klas IV-VIII przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym, w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa. Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali, do budynku szkoły wchodzą wyznaczonym wejściem.

GABINETY – Duża szkoła

 

Główne wejście

Wejście od frontu (drzwi rozsuwane)

Wejście od strony podwórka (lipki)

– gabinet nr 2

– gabinet nr 3

– gabinet nr 11

– gabinet nr 12

– gabinet nr 8  

– gabinet nr 9 

– gabinet nr 10

– gabinet nr 20 

– gabinet nr 15

– gabinet nr 4 

– gabinet nr 23

– gabinet nr 16

– gabinet nr 22

Uczniowie zmieniają sale tylko na zajęcia:

  • wychowanie fizyczne
  • informatyka
  • języki obce (tylko grupy między oddziałowe)
  • chemia, fizyka (gabinet nr 6)

 Podczas pobytu w szkole uczeń nosi maseczkę na korytarzu i  w świetlicy szkolnej.

 Przed wejściem do szkoły Uczeń obowiązkowo dezynfekuje ręce, a jeżeli ma zgłoszone przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji, dokładnie myje ręce.

 W trakcie pobytu  w szkole – Uczeń powinien często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie, zachowywać dystans, a także unikać dotykania oczu, nosa i ust.

Poniżej przedstawiam Państwu harmonogram prowadzenia zajęć:

PONIEDZIAŁEK

17.05.2021

24.05.2021

WTOREK

18.05.2021

ŚRODA

19.05.2021

CZWARTEK

20.05.2021

PIĄTEK

21.05.2021

28.05.2021

Klasy realizujące zajęcia stacjonarnie w szkole

4a – sala nr 12

6a – sala nr 4

7b – sala nr 23

8a – sala nr 8

8b – sala nr 20

4b – sala nr 12

5a – sala nr 15

7a – sala nr 4

7c – sala nr 23

8a – sala nr 8

8b – sala nr 20

 

4a – sala nr 12

6b – sala nr 23

6c – sala nr15

7a – sala nr 4

8b – sala nr 20

4b – sala nr 12

5a – sala nr 15

6a – sala nr 4

7b – sala nr 23

8a – sala nr 8

8b – sala nr 20

6b – sala nr 23

6c – sala nr 12

7a – sala nr 4

7c – sala nr 15

8a – sala nr 20

Klasy realizujące zajęcia online

4b

5a

6b

6c

7a

7c

4a

6a

6b

6c

7b

4b

5a

6a

7b

7c

8a

4a

6b

6c

7a

7c

 

4a

4b

5a

6a

7b

8b

Poniżej umieszczamy również procedury obowiązujące w szkole:

PROCEDURY ZESPÓŁ SZKÓŁ W CYBINCE W STREFIE ZIELONEJ 

Skip to content