Prowadzenie lekcji metodą debaty oksfordzkiej

       W ramach przygotowań do turnieju debat oksfordzkich uczniowie naszej szkoły postanowili na lekcji wiedzy o społeczeństwie zademonstrować swoje możliwości i podyskutowań nad tezą czy ważniejszy dla Polski jest udział w NATO czy w Unii Europejskiej. Dlaczego wybrali taki temat? Odpowiedź jest prosta:  właśnie w tym roku Polska świętuje 15 rocznicę wstąpienia do Wspólnot Europejskich i 20 rocznicę wejścia do Paktu Północnoatlantyckiego. Prowadzenie lekcji metodą debaty oksfordzkiej to ciekawy sposób na dyskusję w stylu angielskim. Uczniowie na przemian wypowiadają się na dany temat i podają argumenty za , jak i przeciw niej. Uczą się w ten sposób swobodnego wypowiadania się, kultury języka i szukania odpowiednich argumentów, nawet jeśli nie zgadzają się osobiście z wylosowaną tezą.

       Po stronie propozycji wzięli udział Igor, Antek, Michał i Basia a opozycję reprezentowali :Julka, Julka, Filip i Kacper. Nad całością debaty czuwał marszałek a czasu wypowiadania się zawodników pilnował Kuba. Uczniowie w ciekawy sposób przedstawili swoje argumenty a następnie dokonali podsumowania. Na zakończenie debaty odbyło się głosowanie publiczności, mimo interesujących argumentów ze strony opozycji i poparcia nauczycieli , wygrała zdaniem publiczności propozycja, twierdząca, że dla Polski bezpieczeństwo i udział w NATO jest ważniejsze niż członkostwo  w Unii Europejskiej. Zdjęcia wykonała pani  A. Czok.