Rekrutacja do szkoły podstawowej.

Przypominamy, że od 21.03 do 29.03 2019r. w sekretariacie szkoły Rodzice/ Opiekunowie dzieci urodzonych w roku 2012 muszą podpisać wolę przyjęcia dziecka do Szkoły Podstawowej im. B. Chrobrego w Cybince, jeśli ich dziecko zostało zakwalifikowane do przyjęcia do I klasy na rok szkolny 2019/2020, lista dzieci kwalifikowanych powieszona jest na tablicy ogłoszeń
budynku tzw.” dużej szkoły” oraz „nowej szkoły”.