Projekt ZUS

W dniach od 13 lutego do 6 kwietnia 2017 r. w naszym gimnazjum był realizowany projekt edukacyjny „Projekt z ZUS”. Do projektu zgłosiło się ponad 24 uczniów z klas drugich i trzecich.

Celem projektu było zapoznanie młodych ludzi z potrzebą ubezpieczeń społecznych przed wejściem na rynek pracy. Przyszli pracownicy i pracodawcy powinni wiedzieć, jakie mają prawa i obowiązki w momencie zatrudnienia i opłacania składek ubezpieczeniowych. Uczniowie zostali poinformowani, na  jakie świadczenia mogą liczyć płacąc składki. Gimnazjaliści dowiedzieli się, że głównym celem ubezpieczeń społecznych jest zagwarantowanie poczucie bezpieczeństwa w momencie niezdolności do pracy, osiągnięcia wieku emerytalnego, osobom chorym i ofiarom różnych sytuacji losowych. Uczniowie obejrzeli film i poznali  krótką historię ubezpieczeń społecznych. Na bazie zgromadzonej wiedzy musieli wykonać film, prezentację, komiksy i plakaty, zachęcające do ubezpieczeń społecznych. Przeprowadzili też krótką ankietę na temat znajomości ZUS i jego działalności w naszym gimnazjum. Wiedza naszych uczniów była przeciętna. Najlepiej poradzili sobie uczniowie klasy trzeciej, którzy byli zorientowani, jak wyjaśnić skrót ZUS, jakie są jego zadania i jaka jest różnica między rentą a emeryturą. Niestety były też odpowiedzi typu: ZUS zajmuje się bankowością, finansami czy 500 plus . Owoce swojej pracy gimnazjaliści przedstawili przed innymi uczniami szkoły, a następnie przed rodzicami. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że taki projekt jest bardzo potrzebny w szkole, a ubezpieczenia społeczne są ważne.