Skład Rady Rodziców

RADA RODZICÓW
przy Zespole Szkół w Cybince w roku szkolnym 2018/2019

 

 

Szkoła Podstawowa im. B. Chrobrego w Cybince

kl. Ia-Joanna Weryszko

kl. Ib-Daria Mituś

kl. IIa-Olena Kamińska

kl. IIb-Arkadiusz Dankowski

kl. IIc-Dominika Franczyk

kl. IIIa-Joanna Weber

kl. IVa-Katarzyna Szewczyńska-Sekretarz Rady Rodziców 

kl. IVb-Marta Majewska

kl. IVc-Tomasz Kurek

kl. Va-Aneta Kamińska-Skarbnik Rady Rodziców 

kl.Vb-Bartłomiej Piórkowski-Przewodniczący Rady Rodziców 

kl. Vc-Iwona Dziedzic

kl. VIa-Rafał Kędzierski

kl. VIb-Joanna Niedźwiecka

kl. VIIa-Kamila Zając

kl. VIIb-Joanna Wieczór-Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców

kl. VIIc-Justyna Hasiuk

kl. VIIa-Agnieszka Frątczak

kl. VIIIb-Marta Duszyńska – Duleba

Gimnazjum im. UNICEF w Cybince

kl. IIIa-Anita Kowalska

kl. IIIb-Tomasz Połubiński 

kl. IIIc-Adam Jaśkowiak