PROJEKT „WSPIERAMY ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH UCZNIÓW W GMINIE CYBINKA”

Od 03 stycznia do 30 listopada 2022 r. w naszej szkole realizowany jest projekt pt.: „Wspieramy rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Cybinka”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych oraz kształtowanie właściwych postaw i umiejętności na rynku pracy u 90% uczniów.

W ramach projektu prowadzone są zajęcia dodatkowe rozwijające kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne uczniów na rynku pracy. Zajęciami objętych jest 80 uczniów z klas 2 – 8:

  • zajęcia: matematyka, dydaktyczno-wyrównawcze w klasach 3 – 8

  • zajęcia: przyroda metodą eksperymentu w klasach 2 – 4

  • zajęcia: biologia metodą eksperymentu w klasach 7

Skip to content