Innowacja pedagogiczna „OK zeszyt”

 Cele innowacji:

– rozwijanie świadomości uczniów, jeśli chodzi o całościowy zakres materiału, cele poszczególnych lekcji, stopniowy przyrost ich wiedzy,

– pogłębienie samoświadomości uczniów w aspekcie ich indywidualnych stylów, metod  i narzędzi ucznia się oraz rozwijanie odpowiedzialności za proces uczenia się, 

– wdrażanie własnej inicjatywy w procesie uczenia się, w toku lekcji
i w planowaniu dalszych etapów,

– wyrabianie nawyku samooceny i kształtowanie potrzeby doskonalenia się,

– rozwijanie kreatywności i zdolności manualnych uczniów, ich zaangażowania  w porządkowanie i zdobywanie informacji,

– łączenie nauki z zabawą i przyjemnością z tworzenia własnego „dziennika z lekcji”.

W roku szkolnym 2021/2022 innowację realizuje wraz ze swoją klasą, wychowawca klasy 1a, Pani Anna Halusiak.

Skip to content