Innowacja pedagogiczna „Czytam z klasą lekturki spod chmurki”

W ramach innowacji uczniowie poznają interesujące lektury. Innowacja opiera się na zmianie sposobu omawiania czytanych lektur szkolnych, na zaangażowaniu uczniów w aktywne działania oraz na upowszechnianiu czytelnictwa wśród dzieci poprzez atrakcyjne formy pracy z tekstem. Uczestniczą w pracach plastyczno-technicznych związanych z realizacją poszczególnych modułów. W każdym z modułów wybrana jest jedna lektura, do której wykonują co najmniej trzy zadania. Realizacja innowacji pedagogicznej „Lekturki spod chmurki”  ma być przede wszystkim zachętą, by uczniowie chętniej i częściej sięgali po książki. W roku szkolnym 2021/2022 innowację realizuje wraz ze swoją klasą, wychowawca klasy 3a, Pani Edyta Szymczak.

Skip to content