Projekt edukacyjny „Z Przyrodą za pan brat”

Międzyszkolny Projekt Przyrodniczy Z PRZYRODĄ ZA PAN BRAT, to cykl zajęć teoretyczno-praktycznych poruszających tematykę przyrodniczo-ekologiczną, w czasie których zachęca się dzieci w wieku wczesnoszkolnym do poznawania otaczającego nas piękna, otwartości na nie. Zajęcia odbywają się cyklicznie – raz w miesiącu, w dniu ustalonym przez nauczyciela. W czasie realizacji działań najmłodsi uczniowie mogą samodzielnie doświadczyć tzw. „cudów natury”.

Głównym celem Projektu jest pogłębianie wiedzy dzieci z zakresu edukacji przyrodniczej poprzez wykład oraz praktyczne działania oparte na samodzielnym przeprowadzaniu szeregu doświadczeń przyrodniczych, których pośrednimi celami są rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy i wychowanie w zgodzie z naturą oraz kształtowanie postaw społecznych, prospołecznych i prozdrowotnych dzieci w młodszym wieku szkolnym.

W roku szkolnym 2021/2022 projekt realizuje klasa 3a wraz z wychowawcą, Panią Edytą Szymczak oraz klasa 3b z wychowawcą, Panią Teresą Połubińską.

Skip to content