Projekt edukacyjny „Z Ekologią na Ty”

Głównym celem projektu jest pogłębianie wiedzy uczniów z zakresu edukacji przyrodniczej: doskonalenie umiejętności w zakresie rozumienia zależności pomiędzy składnikami środowiska przyrodniczego, doskonalenie umiejętności samodzielnej eksploracji świata, rozwiązywania problemów i stosowania nabytych umiejętności w nowych sytuacjach życiowych oraz kształtowanie umiejętności obserwacji faktów, zjawisk przyrodniczych, społecznych i gospodarczych, wykonywania eksperymentów i doświadczeń, a także formułowania wniosków i spostrzeżeń;

Projekt składa się z V modułów, w każdym module klasa ma do wykonania minimum 3 zadania. Zadania mają na celu pogłębiać wiedzę przyrodniczą uczniów.

W roku szkolnym 2021/2022 udział w projekcie biorą: klasa 1a z wychowawcą, Panią Anną Halusiak, klasa 2 b z wychowawcą, Panią Małgorzatą Cholewa oraz klasa 3b z wychowawcą, Panią Teresą Połubińską. 

Skip to content