Projekt edukacyjny „Lekcje z klasą. Jak odczytywać emocje?”

Jak zapewnić dzieciom dobry start w życiu? Kształtujmy ich kompetencje społeczne! Nawiązywanie relacji z innymi, empatia, świadomość własnych emocji czy dobra współpraca z innymi to kluczowe umiejętności w życiu każdego człowieka. Warto je kształtować od najwcześniejszych lat! Dzięki udziałowi w projekcie Lekcje z klasą uczniowie uczą się, jak pracować w zespole, twórczo myśleć, nazywać emocje oraz komunikować się ze sobą.

 
Biorąc udział w projekcie rozwijamy u uczniów kreatywne myślenie, uczymy ich, jak rozpoznawać własne emocje i w jaki sposób je wyrażać, a także ćwiczymy z uczniami pracę zespołową i nawiązywanie relacji.
W roku szkolnym 2021/2022 udział w projekcie bierze klasa 2 b wraz z wychowawcą, Panią Małgorzatą Cholewa.

 

 

Skip to content