Innowacja pedagogiczna „Z Ekologią na Ty”

Głównym celem innowacji jest pogłębianie wiedzy dzieci z zakresu edukacji przyrodniczej oraz praktyczne działania oparte na samodzielnym przeprowadzaniu różnorodnych akcji, których pośrednimi celami są rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy i wychowanie w zgodzie z naturą oraz kształtowanie postaw społecznych, prospołecznych i prozdrowotnych naszych uczniów.

Realizacja innowacji to przede wszystkim szereg aktywności praktycznych, poszerzających wiedzę z zakresu edukacji ekologicznej, w formie ciekawych zadań i zabaw. W roku szkolnym 2021/2022 innowację realizuje wychowawca klasy 2a, Pani Izabela Wojtkiewicz.

Skip to content