Skład Samorządu

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

ROK SZKOLNY 2017/2018

 

Członkowie Samorządu Uczniowskiego starają się sumiennie wykonywać powierzone im zadania, pilnie uczestniczyć w życiu szkoły i dbać o jej uczniów. W tym roku szkolnym tworzy go piątka wyjątkowych i wspaniałych osób. Ich opiekunem został, Pan Artur Żarski.

Uczniowie tworzący tegoroczny SU to osoby energiczne i pełne pomysłów.

Skład Samorządu Uczniowskiego:

Przewodniczący: Mateusz Radziszewski 

Zastępca: Oskar Rabuliński

Członkowie: Oskar Szostak, Amelia Pach, Roksana Zając