Skład Samorządu

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

ROK SZKOLNY 2018/2019

 

Członkowie Samorządu Uczniowskiego starają się sumiennie wykonywać powierzone im zadania, pilnie uczestniczyć w życiu szkoły i dbać o jej uczniów. W tym roku szkolnym tworzy go piątka wyjątkowych i wspaniałych osób. Ich opiekunem został, Pan Artur Żarski.

Uczniowie tworzący tegoroczny SU to osoby energiczne i pełne pomysłów.

Skład Samorządu Uczniowskiego:

Przewodniczący:Oskar Rabuliński

Zastępca: Kacper Szostak

Członkowie:  Roksana Zając, Aleksandra Kołodziejczyk, Zuzanna Szulc