Skład Samorządu

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

ROK SZKOLNY 2019/2020

 

Członkowie Samorządu Uczniowskiego starają się sumiennie wykonywać powierzone im zadania, pilnie uczestniczyć w życiu szkoły i dbać o jej uczniów. W tym roku szkolnym tworzy go piątka wyjątkowych i wspaniałych osób. Ich opiekunem został, Pan Zbyszko Jatczak

Uczniowie tworzący tegoroczny SU to osoby energiczne i pełne pomysłów.

Skład Samorządu Uczniowskiego:

Przewodniczący: 

Zastępca: 

Członkowie: