KLUB SZKÓŁ UNICEF

Od tego roku szkolnego nasze gimnazjum przyłączyło się do Klubu Szkół UNICEF, to inicjatywa edukacyjna, która zrzesza placówki zainteresowane propagowaniem wśród swoich podopiecznych idei niesienia pomocy najbardziej potrzebującym dzieciom na świecie. Szkoły należące do Klubu nie tylko uczestniczą w akcjach edukacyjnych przygotowywanych przez UNICEF, ale także organizują działania zaplanowane na dany rok szkolny. Zawsze jednak przyświeca nam ten sam cel – budzenie świadomości uczniów i kształtowanie postawy propomocowej. Opiekunami Klubu Szkół UNICEF zostały p. Ewa Jackowska i p. Agnieszka Kowalczyk.