Podziękowania za Festyn Rodzinny

Dyrektor Zespołu Szkół w Cybince składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniu „Festynu Rodzinnego” i włączli się czynnie w jego realizację.
Dziękuję Radzie Rodziców Szkoły Podstawowej i Przedszkola. Dziękuję wszystkim rodzicom za pyszne ciasta i galaretki, bez Państwa udziału to przedsięwzięcie nie byłoby tak udane. Dziękuję nauczycielom i pracownikom obsługi; Państwa pomysłowość i ciężka praca pozowliły stworzyć niepowtarzalną atmosferę w czasie festynu.
Dziękuję uczniom naszej szkoły i dzieciom z przedszkola za postawę, zachowanie i udział w programie artystycznym. Jestem z Was bardzo dumna.
Dziękuję Ochotniczej Straży Pożarnej w Cybince i Zielonogórskiemu Klubowi Żużlowemu „Falubaz”.
Dziękuję wszystkim uczestnikom zabawy.
Skip to content