Rekrutacja do klasy 1 Szkoły Podstawowej im. B. Chrobrego Cybince na rok szkolny 2022/23

Poniżej umieszczamy dokumenty niezbędne w procesie rekrutacji do klasy 1 Szkoły Podstawowej im. B. Chrobrego w Cybince na rok szkolny 2022/23. Oświadczenia składają dzieci, których szkołą obwodową jest szkoła w Cybince, wnioski składają dzieci z poza obwodu szkoły podstawowej w Cybince. 

Harmonogram rekrutacji:

załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Cybinki -harmonogram rekrutacji do szkoły

Regulamin rekrutacji:

REGULAMIN REKRUTACJI szkoła

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych

oswiadczenie kl.1

 

Wniosek rodziców/opiekunów prawnych

wniosek kl. 1

Skip to content