Zebrania z rodzicami

Zapraszamy na spotkania z Rodzicami/Opiekunami

w dniu 07.09.2021 r. według harmonogramu:

 

Budynek nowej szkoły:

klasa 1b, 3a, 3b godzina 16.00

klasa 1a, 2a, 2b godzina 16.45

 

Budynek dużej szkoły:

Klasy 4 a i 4 b godzina 16:00 – spotkanie z psychologiem pracownikiem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słubicach – w gabinecie nr 13 – po spotkaniu zapraszamy Rodziców/opiekunów do klas na spotkania z wychowawcami;

klasy: 5b , 7b, 7c, 8a, 8c, 8b    godzina 16.00

klasy: 5a, 6a, 7a     godzina 16.45

 

Na terenie szkoły obowiązuje reżim sanitarny (maseczki, dystans i dezynfekcja).

Skip to content