Lista uczniów zakwalifikowanych do przyjęcia do klasy I

       Poniżej zamieszczamy listę dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia do klasy I Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Cybince w roku szkolnym 2021/2022.

Lista dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia do klasy 1

Ponadto informujemy, że rodzice/opiekunowie zakwalifikowanych dzieci są zobowiązani do złożenia potwierdzenia woli zapisu dziecka do szkoły, do której zostało zakwalifikowane. Potwierdzenie woli należy złożyć w formie pisemnej (wzór w załączeniu) w terminie od 10 do 12 marca 2021 r. do godz. 15.00 w sekretariacie szkoły lub na adres e-mail (w formie skanu lub zdjęcia) zscybinka@gmail.com

Potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do klasy I

 

Skip to content