Pasowanie klas pierwszych

13 października 2020 roku odbyła się Uroczystość Pasowania na uczniów klasy pierwszej. To wydarzenie zawsze wzbudza wiele emocji zarówno wśród uczniów, nauczycieli, a także rodziców.

Najważniejszym momentem uroczystości było złożenie przez dzieci uroczystego ślubowania na sztandar szkoły oraz pasowanie na uczniów, którego dokonała dyrektor Wioletta Łozowska. W ten sposób pierwszoklasiści zostali oficjalnie włączeni do grona uczniów Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Cybince.

Na zakończenie wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki ufundowane przez Radę Rodziców.

Skip to content