Rozpoczęcie roku szkolnego

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się na hali sportowej.  

O godzinie 9.00 – uroczysty apel dla uczniów klas I-IV, w tym czasie uczniowie klas V-VIII mają spotkania z wychowawcami w klasach.

O godzinie 9.30 uroczysty apel dla klas V-VIII , w tym czasie spotkania z wychowawcami mają uczniowie klas I-IV.

Ze względów sanitarnych uczniowie na apel przychodzą sami (tylko uczniowie klas pierwszych mogą przyjść na apel z jednym rodzicem lub opiekunem). Na terenie szkoły oraz w czasie apelu obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa . Każdy uczeń (rodzic ucznia klasy I) musi mieć zasłonięte usta oraz nos w przeciwnym razie nie zostanie wpuszczony do budynku szkoły.
Spotkania z wychowawcami odbędą się według harmonogramu:
Godzina  9.00
GABINETY – Duża szkoła
Główne wejście:
– gabinet nr 2 (klasa 8a)
– gabinet nr 3 (klasa 6a)
– gabinet nr 12 (klasa 8b)
Wejście od frontu (drzwi rozsuwane):
– gabinet nr 8  (klasa 5a)
– gabinet nr 9 (klasa 7a)
– gabinet nr 10 (klasa 7b)
– gabinet nr 20 (klasa 6c)
Wejście od strony podwórka (lipki):
– gabinet nr 15 (klasa 6b)
– gabinet nr 4 (klasa 7c)
Godzina 9.30
Duża szkoła:
Główne wejście:
– gabinet nr 23 (klasa 4b)
Wejście od strony podwórka (lipki):
– gabinet nr 11 (klasa 4a)
GABINETY – Nowa Szkoła:
główne wejście:
– gabinet nr 1 – klasa 2a
– gabinet nr 2 – klasa 3a
wejście od lasku:
– gabinet nr 3 – klasa 1a
– gabinet nr 4 – klasa 1b
wejście od placu zabaw:
– gabinet nr 6 – 2b
– gabinet nr 7 – 3b

Skip to content