Odbiór zaświadczeń z OKE

Odbiór zaświadczeń wyników egzaminu ósmoklasisty odbędzie się w piątek 31 lipca w budynku Nowej Szkoły według poniższego harmonogramu :

 

Godzina 9.00 – 9.30 – klasa 8 a

Godzina 9.30 -10.00 – klasa 8 b

Godzina 10.00 -10.30 – klasa 8 c

Skip to content