Od grosika do złotówki

W roku szkolnym 2019/2020 klasy 2a i 2b zostały zaproszone do udziału w XIII edycji projektu „Od grosika do złotówki”, który jest jedynym tego typu programem z zakresu edukacji finansowej skierowanym do uczniów I etapu kształcenia w szkołach podstawowych.

 Projekt przygotowany przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości, jest zgodny  z nową podstawą programową wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego. Od 2007 r., jest systematycznie ewaluowany, dostosowywany do potrzeb odbiorców i zgodny
z obowiązującą podstawą programową.

Treści nauczania obejmują edukację polonistyczną, matematyczną, przyrodniczą, społeczną, etyczną, muzyczną oraz plastyczną i techniczną.

Patronat Honorowy Ministerstwa Finansów

Skip to content