Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

W poniedziałek, 2 września w całej Polsce dzieci i młodzież rozpoczęły nowy rok szkolny 2019/2020. Także w naszej placówce, po porannej mszy, uczniowie , ich rodzice i nauczyciele tłumnie pojawili się na inauguracyjnym apelu.

         Była to szczególna uroczystość, gdyż  spotkanie to poświęcone było także upamiętnieniu 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej.  Przybywający do szkoły goście mogli  podziwiać wystawę prezentującą najważniejsze wydarzenia  tragicznego września ‘39 r. i II wojny światowej. Grupa uzdolnionych uczniów zaprezentowała montaż słowno- muzyczny poświęcony ofiarom tych  smutnych lat. Uczczono także ich pamięć minutą ciszy. W inauguracji roku szkolnego wzięli  również udział specjalni goście – prababcie i pradziadkowie naszych uczniów, osoby urodzone przed zakończeniem II wojny światowej:  p. Marian Sylwestrzak, p. Anna Weryszko oraz p. Leokadia Węcek. Pan Sylwestrzak wzruszająco opowiedział  uczniom o pierwszych latach swego życia naznaczonych piętnem sieroctwa, niedostatku i  cierpienia,  spowodowanego wojenną  zawieruchą.

         Nie zabrakło  pogodnych słów p. dyrektor, która przywitała szczególnie ciepło naszych najmłodszych „żaków” i życzyła wszystkim uczniom  wielu sukcesów w nauce oraz satysfakcji z rozwijania talentów.           Po apelu  uczniowie zebrali się w klasach na krótkich spotkaniach z wychowawcami,  którzy przekazali im najważniejsze informacje dotyczące rozpoczynającego się roku szkolnego i jego organizacji.