Przedszkole – drugi nabór

Rodzice dzieci zakwalifikowanych w II naborze do przyjęcia
do Przedszkola Publicznego im. Bajkowe Przedszkole w Cybince proszeni są o pisemne potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do przedszkola w terminie od 08.08.2019 r. do 12.08.2019 r.

Lista dzieci przyjętych zotała wywieszona na tablicy ogłoszeń Przedszkola.