VII Lubuski Sejmik dziecięcy

    Dnia 3 czerwca 2019 r. uczennice Szkoły Podstawowej: Aleksandra Kołodziejczyk i Joanna Sitarz wraz z opiekunem panią Ewą  Barnuś uczestniczyły w obradach VII Lubuskiego Sejmiku Dziecięcego w Zielonej Górze. Szkoła po raz pierwszy uczestniczyła w symulacji obrad młodych mieszkańców województwa lubuskiego w Wojewódzkim Urzędzie Marszałkowskim.  Udział uczennic Oli i Asi w roli radnej i młodej dziennikarki był wielkim przeżyciem i ciekawym doświadczeniem, który długo będą pamiętały. 

Dokładny przebieg obrad Sejmiku Dziecięcego przygotowała na konkurs Joanna Sitarz, której zadaniem było wcielenie się w rolę młodej dziennikarki.

Sprawozdanie z wyjazdu na obrady Sejmiku Dziecięcego

 Dzisiejsze sprawozdanie będzie nie o wojnach, wypadkach i pożarach, lecz o czymś znacznie przyjemniejszym, bo o obradach VII Lubuskiego Sejmiku Dziecięcego, który odbył się 3 czerwca 2019r. Na wielką wyprawę do Zielonej Góry wyruszyłyśmy z samego rana, ciesząc się, że zostałyśmy zakwalifikowane do symulacji obrad w Urzędzie Marszałkowskim. Z rozkopanej Cybinki udało nam się sprytnie wydostać autobusem, który okazał się być klimatyzowany, co było istotne przy takim upale. Podróż do stolicy Sejmiku Województwa Lubuskiego była całkiem znośna. Przed wejściem do budynku Urzędu Marszałkowskiego czekała na nas miła niespodzianka – powiewająca flaga biało-czerwona, znak, że dzieje się coś ważnego w Zielonej Górze. Po wejściu do gmachu zostałyśmy otoczone szczególną opieką i zaproszone na poczęstunek.
  Głównym hasłem VII edycji Sejmiku Dziecięcego, nad którym mieli debatować młodzi radni, była teza Czy warto być mieszkańcem Unii Europejskiej, co było związanego z 15 rocznicą wstąpienia Polski do struktur europejskich.
   Przed rozpoczęciem obrad uczniowie 28 szkół zostali podzieleni na dwie grupy. Młodzi dziennikarze udali się na warsztaty, które prowadziły dziennikarki- Agnieszka Der z RMF Maxxx oraz Karina Nicińska z Radia Plus Zielona Góra. Dzięki spotkaniu z fachowcami, dowiedzieliśmy się wiele na temat warsztatu dziennikarza, jak się nagrywa i montuje materiał dźwiękowy do serwisu radiowego oraz na czym polega zbieranie i przetwarzanie informacji dla potrzeb materiału radiowego. Po zakończeniu spotkania otrzymaliśmy zaświadczenia o ukończeniu warsztatów dziennikarskich, a każdy z uczestników dostał zawieszkę ze swoimi danymi i napisem Prasa. Było to niezwykłe przeżycie i przedsmak  przyszłej kariery dziennikarskiej.
W tym samym czasie w sali obrad młodzi radni zostali podzieleni na 5 klubów: żółtych ,fioletowych, pistacjowych, białych  i różowych. Zadaniem każdej z grup było wypracowanie 3 argumentów potwierdzających tezę, że warto być mieszkańcem Unii Europejskiej.
    Obrady Dziecięcego Sejmiku Wojewódzkiego rozpoczęła przewodnicząca prawdziwego sejmiku Wioleta Haręźlak, która opowiedziała o roli radnych, dziennikarzy oraz zadaniach sejmiku województwa. Po krótkim wprowadzeniu młodzi radni otrzymali z rąk Łukasza Poryckiego zaświadczenia o wyborze radnego Lubuskiego Sejmiku Dziecięcego. Każda z grup wybrała przedstawiciela klubu, który zaprezentował swoje argumenty potwierdzające tezę, że warto być mieszkańcem Unii Europejskiej. W tym samym czasie dziennikarze zapisywali relacje z obrad sejmiku. Następnie odbyło się głosowanie radnych za argumentami każdej z grup. Młodzi radni uznali, że warto być mieszkańcem Unii Europejskiej, a najczęściej pojawiające się argumenty to:
1.Dzięki UE ludzie mogą studiować za granicą.
2.UE wspiera różnorodność kultur.
3.Dzięki dofinansowaniu z UE rolnicy mają środki finansowe na rozwój swoich gospodarstw.
4.Są otwarte granice.
5.Dzięki UE można mieszkać i pracować w każdym państwie UE.
6.Dzięki UE mamy zapewnione większe bezpieczeństwo.
7.Łatwo można przemieszczać się w obrębie UE.
8.Inwestycje są dofinansowywane ze środków unijnych.
9.Europa udziela pomocy humanitarnej oraz wspomaga rozwój na całym świecie.
10.UE chroni oszczędności swoich obywateli oraz pomaga im dochodzić swoich praw.
    Prowadzący byli pod ogromnym wrażeniem wiedzy na temat UE, dyscypliny, sumiennej pracy oraz poważnego podejścia do tematu Unii Europejskiej młodych radnych. Pod koniec obrad uczestnicy VII Lubuskiego Sejmiku Dziecięcego otrzymali upominki. Na zakończenie obrad Aleksandra Mrożek-radna województwa lubuskiego pogratulowała młodym radnym oraz dziennikarzom dojrzałości mówiąc, że jesteśmy przedstawicielami młodych Lubuszan. Młodym radnym pogratulowała również Wioleta Haręźlak- przewodnicząca sejmiku, dziękując za ich spokój, opanowanie, samodzielne myślenie i podejmowanie mądrych decyzji oraz życzyła wszystkim uczestnikom, aby w dorosłym życiu zasiedli na tych samych miejscach jako radni województwa lubuskiego.
 Nasza szkoła po raz pierwszy brała udział w obradach Sejmiku Dziecięcego, a pani Barnuś stwierdziła, że to ważna lekcja wychowania obywatelskiego i przyda się w dorosłym życiu i za rok złoży zgłoszenie na udział w VIII edycji symulacji obrad. Młoda radna, w którą wcieliła się Ola, była bardzo zadowolona  z udziału i cieszyła się, że mogła uczestniczyć w obradach, chociaż denerwowała się, że dla przyszłości UE ważne są regionalne wyroby np. oscypki czy rogale marcinkowskie, a obradujący odrzucili argument ich klubu. Podsumowując nasz udział w obradach Sejmiku Dziecięcego uważam za niezwykle udany i owocny. Była to praktyczna lekcja, którą mogłyśmy przeżyć z perspektywy osób kandydujących  i dbających o wizerunek i rozwój naszego regionu.

Sprawozdanie sporządziła :Joanna Sitarz kl.VIII A