Konstytucja 3 maja

W tym roku obchodziliśmy kolejną rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Wszyscy wiemy, że konstytucja to bardzo ważny dokument . Dokument ten, a właściwie Ustawa Rządowa z dnia 3 maja – uchwalono 3 maja 1791 roku, to ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Konstytucja 3 maja została ustanowiona ustawą rządową przyjętą tego dnia przez Sejm Czteroletni.Zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną, ograniczyła znacząco demokrację szlachecką, odbierając prawo głosu i decyzji w sprawach państwa szlachcie nieposiadającej ziemi (gołocie), wprowadziła polityczne zrównanie mieszczan i szlachty oraz stawiała chłopów pod ochroną państwa, w ten sposób łagodząc nadużycia pańszczyzny. Formalnie zniosła też liberum veto.   

Przyjęcie monarchicznej Konstytucji 3 maja sprowokowało wrogość Imperium Rosyjskiego, które od 1768 roku było protektorem Rzeczypospolitej i gwarantem nienaruszalności jej ustroju. Po utracie niepodległości w 1795 roku przez 123 lata rozbiorów przypominała o walce o niepodległość. Zdaniem dwóch współautorów Ignacego Potockiego i Hugona Kołłątaja była „ostatnią wolą i testamentem gasnącej Ojczyzny”.

Konstytucja przestała w praktyce obowiązywać (straciła znaczenie) 24 lipca 1792 roku (w momencie przystąpienia króla Stanisława Augusta Poniatowskiego do konfederacji targowickiej) – czyli po nieco ponad 14 miesiącach, w ciągu których Sejm Czteroletni uchwalił szereg ustaw szczegółowych, będących rozwinięciem jej postanowień. Przestała natomiast być obowiązującym aktem prawnym (została derogowana) 23XI 1793 roku. Sejm grodzieński uznał wtedy Sejm Czteroletni za niebyły i uchylił wszystkie ustanowione na nim akty prawne.

              Uczniowie klasy VI B w krótkiej scence przedstawili uczniom klas młodszych i starszych  ten fragment  historii. Przypomnieli wszystkim, jak ważne jest, abyśmy przestrzegali konstytucji. Nadmienili również, jakie święta obowiązują nas – Polaków 1. i 2. maja. Na koniec  niektórzy mogli się poczęstować ciasteczkiem z wróżbą. Wszyscy z zainteresowaniem wysłuchali przedstawienia żegnając młodych aktorów gromkimi brawami.

Beata Kędzierska