Odbiór kart zdrowia

Rodzice uczniów klasy 8 szkoły podstawowej oraz III klas gimnazjum w dniu 23.05 w czasie zebrań osobiście odbiorą karty zdrowia uczniów. Prosimy o obecność, ponieważ karty zdrowia, muszą osobiście odebrać rodzice lub opiekunowie prawni.