EWAKUACJA

Dnia 13 września w Zespole Szkół w Cybince odbyła się próba ewakuacja przeciwpożarowa. Jak co roku pod kontrolą inspektora BHP oraz przedstawiciela Państwowej Straży Pożarnej, nasi uczniowie szybko, sprawnie i bezpiecznie opuścili budynek szkoły i udali się w miejsce wyznaczone na zbiórkę. Cieszymy się, że Nasi uczniowie potrafią zachować się bezpiecznie.