Podręczniki rok szkolny 2017/2018

Drodzy Rodzice!

Podręczniki i ćwiczenia dla szkoły podstawowej w roku szkolnym 2017/2018, w klasach I – VII
oraz podręczniki i ćwiczenia dla gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018, w klasach II – III
  DARMOWE (zakup sfinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej)
za wyjątkiem podręczników/ćwiczeń do religii.