Zamówienia Publiczne

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE  O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
remont sali lekcyjnej nr 8 w Zespole Szkół w Cybince

Zapytanie ofertowe – „Remont sali nr 8 w Zespole Szkół w Cybince”

Zapytanie ofertowe:

„Remont sali lekcyjnej nr 8 w Zespole Szkół w Cybince”

Dokumenty do pobranie:

  1. Zapytanie ofertowe ZS.271.9.2016
  2. Załącznik nr 1 – formularz cenowy.
  3. Załącznik nr 2 – oświadczenie zbiorcze.
  4. Załącznik nr 3 – grupa kapitałowa.

 

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE  O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
r
emont sali lekcyjnej nr 8 w Zespole Szkół w Cybince

Zapytanie ofertowe – REMONT SALI LEKCYJNEJ NR 8 W ZESPOLE SZKÓŁ W CYBINCE

Zapytanie ofertowe:

„Remont sali lekcyjnej nr 8 w Zespole Szkół w Cybince”

Dokumenty do pobranie:

  1. Zapytanie ofertowe ZS.271.8.2016
  2. Załącznik nr 1 – formularz cenowy.
  3. Załącznik nr 2 – oświadczenie zbiorcze.
  4. Załącznik nr 3 – grupa kapitałowa.

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – dostawa żywności do stołówki szkolnej i przedszkolnej w Zespole Szkół
w Cybince

Dokumenty do pobrania:

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – dostawa żywności do stołówki szkolnej i przedszkolnej w Zespole Szkół w Cybince

Dokument do pobrania:

BZ – udzielenie zamówienia – zadanie nr 6

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – dostawa żywności do stołówki szkolnej i przedszkolnej w Zespole Szkół w Cybince

Dokument do pobrania:

BZ – udzielenie zamówienia – zadanie nr 1

BZ – udzielenie zamówienia – zadanie nr 2

BZ – udzielenie zamówienia – zadanie nr 5

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – dostawa żywności do stołówki szkolnej i przedszkolnej w Zespole Szkół w Cybince

Dokument do pobrania: BZ – udzielenie zamówienia

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – DOSTAWA

Ogłoszenie o zamówieniu – dostawa

Dokumenty do pobrania:

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Unieważnienie przetargu.

Dokumenty do pobrania:

Unieważnienie postępowania  pn. „Dostawa żywności do stołówki szkolnej i stołówki przedszkolnej” str. 1

Unieważnienie postępowania pn. „Dostawa żywności do stołówki szkolnej i stołówki przedszkolnej” str. 2

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – DOSTAWA

Ogłoszenie o zamówieniu – dostawa

Dokumenty do pobrania:

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU

Wybór najkorzystniejszej oferty i unieważnienie przetargu.

Dokumenty do pobrania: Wybór najkorzystniejszej oferty i unieważnienie przetargu.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – DOSTAWA

Ogłoszenie o zamówieniu – dostawa

Dokumenty do pobrania:

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zmiana sposobu użytkowania i przebudowa pomieszczeń piwnicy na pomieszczenia o charakterze klubowym w Zespole Szkół w Cybince

Dokument do pobrania: BZ – udzielenie zamówienia

Wybór najkorzystniejszej oferty

Wybór najkorzystniejszej oferty.

Dokumenty do pobrania: Wybór najkorzystniejszej oferty.

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

Ogłoszenie o zamówieniu – zmiana sposobu użytkowania i przebudowa pomieszczeń piwnicy na pomieszczenia o charakterze klubowym w Zespole Szkół w Cybince – ETAP 1

 

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – dostawa żywności do stołówki szkolnej i przedszkolnej w Zespole Szkół w Cybince

Dokument do pobrania: BZ – udzielenie zamówienia – dostawa

Informacja o wyborze oferty i unieważnieniu postępowania

Dokument do pobrania:

Informacja o wyborze oferty i unieważnieniu postępowania

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawa

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawa

Dokumenty do pobrania: