2 i 44 DRUŻYNA HARCERSKA

Harcerski Start

W dniach od 8 do 10 września 2017 r. nasza drużyna wzięła udział w Harcerskim Starcie Hufca Słubice.

Święto Plonów

03 września 2017 r. w Cybince miało miejsce niezwykłe wydarzenie.

Odbyło się mianowicie Lubuskie Święto Plonów.

2 i 44 Drużyna Harcerska im. Tadeusza Wróbla w Cybince

Oto my!

Harcerze 2 i 44 Drużyny Harcerskiej

„STANICA”

im. T. Wróbla w Cybince.