Category Archives: Aktualności

Informacja o złożonych ofertach

Dotyczy zapytania ” Zakup energii elektrycznej dla Zespołu Szkół w Cybince”

Informacja o złozonych ofertach

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego Zakup energii elektrycznej dla Zespołu Szkół w Cybince

pytania i odpowiedzi

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

na dostawę owoców, warzyw i jaj

do stołówki przedszkolnej i szkolnej

Zespołu Szkół w Cybince.

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

na dostawę pieczywa

do stołówki przedszkolnej i szkolnej

Zespołu Szkół w Cybince.

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

na dostawę mrożonek warzywno – owocowych i lodów

do stołówki przedszkolnej i szkolnej

Zespołu Szkół w Cybince.

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

na dostawę ryb i przetworów rybnych

do stołówki przedszkolnej i szkolnej

Zespołu Szkół w Cybince.

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

na dostawę różnych produktów spożywczych

do stołówki przedszkolnej i szkolnej

Zespołu Szkół w Cybince.

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na dostawę

produktów mleczarskich

do stołówki przedszkolnej i szkolnej

Zespołu Szkół w Cybince

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na dostawę mięsa,

produktów mięsnych i wędlin

do stołówki przedszkolnej i szkolnej

Zespołu Szkół w Cybince

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

na dostawę energii elektrycznej

dla Zespołu Szkół w Cybince

zapytanie ofertowe

Zalacznik nr 1- formularz ofertowy zapytanie ofertowe

Jesienne Ludki

Klasy 3 przystąpiły do Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Z przyrodą za pan brat”. Naszym zadaniem jest wykonanie poszczególnych modułów przypisanych kolejnym miesiącom. W miesiącu październiku musieliśmy wykonać jesienne warzywno-owocowe ludki.

Code Week w naszej szkole

Nauka kodowania pomaga wszystkim zrozumieć otaczający nas świat, który ulega ciągłym zmianom.

W miesiącu październiku nasza szkoła brała aktywny udział w corocznym Europe Code Week.

Z ogromną przyjemnością informujemy, iż w dniu 14.10.2020 r. w Gorzowie Wielkopolskim z rąk Lubuskiego Kuratora Oświaty Pani Ewy Rawa oraz Lubuskiego Wojewody Pana Władysława Dajczaka, nauczycielki Zespołu Szkół w Cybince Pani Leokadia Bartkowiak i Pani Ewa Barnuś odebrały Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Gratulujemy odznaczeń i życzymy dalszej owocnej pracy

Dzień Edukacji Narodowej

Dnia 13 października 2020 r. w naszej szkole uroczyście obchodzono Dzień Edukacji Narodowej. W tym roku święto to wyglądało nieco inaczej, ale jakże oryginalnie.

Podsumowanie konkursu

W dniu 13.10.2020r. w Zespole Szkół w Cybince, zostały wręczone nagrody dla uczniów Szkoły Podstawowej im. B. Chrobrego oraz Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Białkowe przez Burmistrza Cybinki udział w Gminnym Konkursie Historycznym z okazji 100 rocznicy wojny polsko-bolszewickiej „Zachować Odzyskane Państwo”. Laureaci konkursu to: Tomasz Kondratowicz, Oliwia Żyszkiewicz, Michał Wojtkiewicz, Monika Wróbel.

Zwycięzcom jeszcze raz gratulujemy!

Pasowanie klas pierwszych

13 października 2020 roku odbyła się Uroczystość Pasowania na uczniów klasy pierwszej. To wydarzenie zawsze wzbudza wiele emocji zarówno wśród uczniów, nauczycieli, a także rodziców.

Zmiana opłaty za obiady

Zmianie ulega wysokość opłaty za obiady w miesiącu październiku, ze względu iż dzień 14 października 2020 jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych i w tym dniu nie będzie dożywiania. Kwota do zapłaty 63,00 zł.

Gminny konkurs historyczny

Dnia 17 września 2020 r. odbył się Gminny Konkurs Historyczny „Zachować odzyskane państwo” w  rocznicę wojny polsko-bolszewickiej i walk o ustalenie wschodniej granicy odrodzonego państwa polskiego. Organizatorem konkursu był Zespół Szkół w Cybince a patronat nad konkursem objął Burmistrz Cybinki Marek Kołodziejczyk.

Narodowe Czytanie

Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012
roku. Jej celem jest promocja czytelnictwa, polskiej literatury, klasyki. Wspólne czytanie buduje też więzi, sprawia, że stajemy się dla siebie bliżsi.
Narodowe Czytanie zostało zainicjowane wspólną lekturą „Pana Tadeusza”
Adama Mickiewicza.

Ogłoszenie

Przedstawicieli Trójek Klasowych zapraszamy na spotkanie Rady Rodziców, które odbędzie się w czwartek, 24 września 2020 r. o godz. 17.00 w Zespole Szkół w Cybince.

Spotkania z wychowawcami grup przedszkolnych

Poniżej umieszczamy harmonogram spotkań z wychowawcami grup przedszkolnych:

Spotkania z wychowawcami

Poniżej umieszczamy harmonorgam spotkań z rodzicami:

UWAGA!

Poniżej umieszczamy ofertę zajęć pozalekcyjnych, realizowanych w naszej szkole w roku szkolnym 2020/2021.

Spotkanie z rodzicami klas 4

Rodziców uczniów z klasy 4a i 4b zapraszamy na  spotkanie z pedagogiem z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słubicach. Spotkanie odbędzie się 2 września 2020 r. (środa), w sali nr 13 o godzinie 16.30.

Oferta ubezpieczenia na rok szkolny 2020/2021

Poniżej zamieszczamy ofertę ubezpieczenia grupowego NNW na rok szkolny 2020/2021. Tegoroczna składka wynosi 55 zł. Termin wpłaty zostanie podany na pierwszym zebraniu z rodzicami.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą.

Compensa 2020-2021

Compensa

Oświadczenie

Poniżej zamieszczamy oświadczenie dla rodziców dzieci uczęszczających do Bajkowego Przedszkola w Cybince.

oświadczenie-skonwertowany

Rozpoczęcie roku szkolnego

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się na hali sportowej.  

O godzinie 9.00 – uroczysty apel dla uczniów klas I-IV, w tym czasie uczniowie klas V-VIII mają spotkania z wychowawcami w klasach.

O godzinie 9.30 uroczysty apel dla klas V-VIII , w tym czasie spotkania z wychowawcami mają uczniowie klas I-IV.

Procedury

Poniżej umieszczamy PROCEDURĘ BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W CYBINCE W ZWIĄZKU Z OTWARCIEM PLACÓWKI DLA DZIECI W OKRESIE EPIDEMIOLOGICZNYM ZWIĄZANYM Z COVID-19.

Prosimy o zapoznanie się z nią.

W częściach wspólnych szkoły obowiązuje nakaz zasłaniania ust oraz nosa dla uczniów oraz pracowników szkoły. Zgodnie z procedurami do budynku szkoły wchodzą tylko uczniowie, rodzice nie wchodzą do budynku szkoły.

PROCEDURY ZESPÓŁ SZKÓŁ W CYBINCE

organizacja roku szkolnego w przedszkolu

INFORMACJA DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW DZIECI CZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA im. BAJKOWE PRZEDSZKOLE W CYBINCE DOTYCZĄCA ORGANIZACJI ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Drodzy Rodzice!

Przygotowujemy się do rozpoczęcia nowego roku szkolnego od 1 września. Robimy wszystko, by powrót dzieci był jak najbardziej bezpieczny. W dalszym ciągu obowiązują nas zalecenia Ministerstwa Zdrowia, GIS i MEN, na podstawie których opracowane zostały procedury bezpieczeństwa, o których informowaliśmy Państwa w miesiącu maju. W związku z ostatnimi wytycznymi GIS z dnia 2 lipca 2020r. jesteśmy zobowiązani zapewnić każdemu przebywającemu u nas dziecku powierzchnie wynoszącą 2,5m² .

Przyjęcia do przedszkola

Poniżej zamieszczamy listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do Bajkowego Przedszkola w Cybince

 Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola

Skip to content